Jesteś tutaj:   

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
ul. Rynek 17 / 63-900 Rawicz
Wały Jarosława Dąbrowskiego 2 / 63-900 Rawicz

Sekretariat / Centrala
tel./fax: 65 546 22 11
e-mail: sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
e-mail: punktobslugi@powiatrawicki.pl

Kontakty do poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Rawiczu oraz do Powiatowych Jednostek Organizacyjnych:

Audytor wewnętrzny
Adres: Rynek 17, 63-900 Rawicz
tel. 65 546 51 36

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Adres: Rynek 17, 63-900 Rawicz
e-mail: obywatelski@powiatrawicki.pl
tel. 65 546 51 37

Biuro Prawne
Adres: Rynek 17, 63-900 Rawicz
e-mail: biuroprawne@powiatrawicki.pl
tel. 65 546 51 05

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Adres: Rynek 17, 63-900 Rawicz
e-mail: h.biernat@powiatrawicki.pl
tel. 65 546 51 06

Samodzielne Stanowisko do Spraw Kontroli
Adres: Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz
e-mail: u.stefaniak@powiatrawicki.pl
tel. 65 546 51 23

Wydział Finansów
Skarbnik Powiatu - Naczelnik Wydziału - Barbara Noga
Adres: Rynek 17, 63-900 Rawicz
e-mail: b.noga@powiatrawicki.pl
tel. 65 546 51 33, 65 546 51 34, 65 546 51 35

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska
Naczelnik Wydziału - Zbigniew Cieplik
Adres: Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz
e-mail: budownictwo@powiatrawicki.pl
tel. 65 545 21 60, tel. 65 545 42 12, tel. 65 545 17 83, tel. 65 546 11 09

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik Wydziału - Janusz Turek
Adres: Rynek 17, 63-900 Rawicz
e-mail: geodezja@powiatrawicki.pl
tel. 65 546 51 10 - Naczelnik
tel. 65 546 51 11 - Gospodarka nieruchomościami
tel. 65 546 51 12 - Ewidencja gruntów
tel. 65 546 51 13 - Ewidencja gruntów
tel. 65 546 51 15 - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
tel. 65 546 51 16 - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
tel. 65 546 51 17 - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

Wydział Komunikacji i Dróg
Naczelnik Wydziału - Agnieszka Adamczak
Adres: Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz
e-mail: komunikacja@powiatrawicki.pl
tel. 65 546 52 99 - Naczelnik
tel. 65 546 51 27 - Prawo jazdy
tel. 65 545 32 99 - Rejestracja pojazdów

Wydział Organizacyjny
Sekretarz Powiatu - Naczelnik Wydziału - Izabela Sarnowska
Adres: Rynek 17, 63-900 Rawicz
tel. 65 546 51 22 - Sekretarz Powiatu - Naczelnik Wydziału
tel. 65 546 51 14 - Punkt Obsługi Interesantów
tel. 65 546 51 06 - Biuro Rady Powiatu
tel. 65 546 51 07 - Kadry
|tel. 65 545 24 68 - Organizacje pozarządowe
tel. 65 546 51 04 - Informatyk
tel. 65 546 51 08
tel. 65 546 22 11 - Sekretariat

Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju
Naczelnik Wydziału - Maria Wojtkowiak
Adres: Rynek 17, 63-900 Rawicz
e-mail: oswiata@powiatrawicki.pl
tel. 65 546 51 28, 65 546 51 30, 65 546 51 39

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Przewodniczący Zespołu: Justyna Skrzypek
Adres: Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz
e-mail: zon@powiatrawicki.pl
tel. 65 545 35 05

Szczegółowe informacje kontaktowe dostępne są na stronie internetowej: http://powiatrawicki.pl/www/kontakt-2/

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP
/kk3770ibgq/SkrytkaESP
Instrukcja obsługi elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: https://www.epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc

Strona internetowa
http://powiatrawicki.pl

Elektroniczny Punkt Obsługi - Katalogi spraw, wzory dokumentów
http://epoi.powiatrawicki.pl/

Media społecznościowe
https://facebook.com/powiatrawicki
https://www.youtube.com/channel/UCdVFTKwIEomlavuQZedNd3w

Powiat Rawicki w serwisie eSesja - informacje, nagrania i transmisje obrad Sesji Rady Powiatu:

https://powiatrawicki.esesja.pl

Starostwo Powiatowe
NIP: 699-17-53-375 / REGON: 411101527

Powiat Rawicki
NIP: 699-19-32-379 / REGON: 411050474

Numery kont bankowych Starostwa Powiatowego w Rawiczu

Wszystkie wpłaty prosimy realizować w formie przelewu na poniższe konta bankowe:

Dochody Powiatu Rawickiego m.in. opłata komunikacyjna, dziennik budowy, karta wędkarska, opłata geodezyjna, karta parkingowa:
55 1020 3121 0000 6002 0004 8603

Dochody Skarbu Państwa m.in. wieczyste użytkowanie, służebność przejazdu, trwały zarząd, czynsz, przekształcenie prawa wieczystego:
20 1020 3121 0000 6602 0004 8066

Wadium, zabezpieczenie umów: 25 1020 3121 0000 6102 0004 8124