Składy osobowe komisji stałych Rady Miejskiej Kościana w kadencji 2014-2018

Komisja Budżetu i Finansów
 
1. Aleksander Heller - przewodniczący komisji
2. Stanisław Bartczak
3. Alicja Brzozowska
4. Magdalena Cwojdzińska
5. Bronisław Frąckowiak
6. Konrad Garwoliński
 
 
Komisja Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska
 
1. Teodor Kubacki - przewodniczący komisji
2. Konrad Garwoliński
3. Aleksander Heller
4. Karol Helwig
5. Mirosław Starosta
6. Roman Talikadze

 
Komisja Spraw Społecznych
 
1. Paweł Grodziski - przewodniczący komisji
2. Zbigniew Bernard
3. Zbigniew Majchrzak
4. Łukasz Naglik
5. Małgorzata Noskowiak
6. Dawid Olejniczak
7. Elwira Przybylska
8. Wiktor Rudawski
9. Jarosław Stachowiak
10. Maciej Zielonka
 
Komisja Rewizyjna
 
1. Stanisław Bartczak - przewodniczący komisji
2. Paweł Grodziski
3. Teodor Kubacki
4. Małgorzata Noskowiak
5. Wiktor Rudawski