I sesja Rady Miejskiej Kościana VIII kadencji 21.11.2018 r.

 

Zgodnie z art. 20 ust. 2 oraz art. 29a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym Komisarz Wyborczy w Lesznie postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. zwołał pierwszą sesję Rady Miejskiej Kościana z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.  Złożenie ślubowania przez radnych.

3.  Wybór przewodniczącego rady.

4.  Wybór zastępcy/zastępców przewodniczącego rady.

5.  Złożenie ślubowania przez burmistrza.

6.  Zakończenie obrad.

Datę sesji wyznaczono na 21 listopada 2018 r. na godzinę 16:00 w Kościańskim Ośrodku Kultury, ul. Mickiewicza 11.

Postanowienie Komisarza Wyborczego