logo logo
logo bip
Biuro Rady

Zadania Biura Rady

  
Biuro Rady
 
 
Kierownik:         Tamara Turek
                          pok. nr 101 (I piętro)
                          tel. (0-65) 512 13 50
                          tel. (0-65) 512 14 66 wew. 206
                          e-mail: rada@koscian.pl
                          e-mail: tamara.turek@koscian.eu


Pracownicy Biura:
Kinga Walińska
pok. nr 101 (I piętro)
tel. (0-65) 512 13 50
tel. (0-65) 512 14 66 wew. 206
 
Zadania Biura Rady:

obsługa merytoryczna i organizacyjno-techniczna rady oraz jej komisji; prowadzenie rejestru uchwał rady, rejestru wniosków komisji oraz zapytań radnych; zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatów; prowadzenie zbioru przepisów gminnych, prowadzenie zbioru oraz rejestru zarządzeń burmistrza oraz wykonywanie czynności związanych z przekazywaniem zarządzeń do realizacji; opracowywanie projektów zmian statutu; przygotowywanie konsultacji społecznych we współdziałaniu z właściwymi merytorycznie wydziałami; nadzór oraz koordynowanie działań jednostek pomocniczych oraz Młodzieżowej Rady Miasta; załatwianie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa miasta; prowadzenie spraw związanych z wyborem ławników< więcej - patrz Regulamin Organizacyjny>