logo logo
logo bip
Nazwa, dane adresowe

Urząd Miejski

Urząd Miejski  Kościana
Al. Kościuszki 22
64-000 Kościan
NIP: 698-000-99-86
 
 
tel. 65 5121 466 - centrala
tel. 65 5122 030 -Biuro Obsługi Interesanta
tel. 65 5122 700 - Sekretariat
mail: koscian@koscian.pl
 
 
Nr konta 
Bank Spółdzielczy w Kościanie
 
 - wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych: 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004
 
- wpłaty dotyczące budżetu Gminy Miejskiej Kościan: 89 8666 0004 0103 7426 2000 0008
 
- wpłaty z tytułu najmu, dzierżawy: 23 8666 0004 0103 7426 2000 0032
 
- wpłaty z tytułu strefy płatnego parkowania: 67 8666 0004 0103 7426 2000 0016  
 
 
Dane do faktury VAT:
 
Gmina Miejska Kościan
Al./ Kościuszki 22
64-000 Kościan
NIP: 698-180-57-39