logo logo
logo bip


XXXIII sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 17 maja 2018 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 16:00.


Porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3.  Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1.  zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kościana na lata 2017-2027 z perspektywą do 2032 r. - proj. nr 342 program   zał.

3.2.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 343    zal. 1    objaśnienia

3.3.  zmian uchwały budżetowej na 2018 rok - proj. nr 344   zal. 1   zal. 2    zal. 3

4.  Zakończenie sesji.

                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                               (-) Piotr Ruszkiewicz