logo logo
logo bip


XXVII sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 26 października 2017 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 16:00.


Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia

2.  Przedstawienie porządku obrad

3.  Wręczenie aktów nadania stypendiów Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego

4.  Zapytania i wolne wnioski

5.  Przyjęcie protokołu z  XXVI sesji Rady Miejskiej Kościana

6.  Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana   pobierz

7.  Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym   pobierz

8.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

9.  Informacja o stanie realizowanych zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Kościan w roku szkolnym 2016/2017  pobierz

10.  Sprawozdanie z działalności Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" za 2016 r.

11.  Ocena realizacji budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2017 r.  LINK

12.  Podjęcie uchwał w sprawie:

12.1.  przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana - proj. nr 284

12.2.  zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan" - proj. nr 285

Przerwa

12.3.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - proj. nr 289

12.4.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 287   zal.1   zal.2   objaśnienia

12.5.  zmian uchwały budżetowej na 2017 rok - proj. nr 288   zal.1   zal.2   zal.3   zal.4   zal.5   zal.6   zal.7   zal.8

12.6.  wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości o numerach geodezyjnych 4131/6, 4131/7 przy ul. Balcera w Kościanie - proj. nr 286

12.7.  ustanowienia roku 2018 Rokiem obchodów 100-lecia urodzin Adama Tomaszewskiego - proj. nr 283

13.  Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2016 r.

14.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

15.  Wolne głosy

16.  Zakończenie sesji

 

                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                 (-) Piotr Ruszkiewicz


Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 23 października  2017 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Informacja o stanie realizowanych zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Kościan w roku szkolnym 2016/2017.

5.  Ocena realizacji budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2017 r.

6.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie:

6.1.  ustanowienia roku 2018 Rokiem obchodów 100-lecia urodzin Adama Tomaszewskiego - proj. nr 283

7.  Wolne głosy.

8.  Zakończenie.

 

                                                                            Przewodniczący Komisji

                                                                               (-) Paweł Grodziski

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 24 października 2017 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Ocena realizacji budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2017 r.

5.  Sprawozdanie z działalności Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" za 2016 r.

6.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

6.1.  zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan" - proj. nr 285

6.2. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości o numerach geodezyjnych 4131/6, 4131/7 przy ul. Balcera w Kościanie  - proj. nr 286

7.  Wolne głosy.

8.  Zakończenie.

 

                                                                            Przewodniczący Komisji

                                                                              (-) Teodor Kubacki

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 25 października 2017 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Ocena realizacji budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2017 r.

5.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

5.1.  zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan" - proj. nr 285

5.2.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - proj. nr 289

5.3.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 287

5.4.  zmian uchwały budżetowej na 2017 r. - proj. nr 288

6.  Wolne głosy.

7.  Zakończenie.

 

                                                                          Zastępca Przewodniczącego Komisji

                                                                              (-) Magdalena Cwojdzińska