logo logo
logo bip

 

XXIX sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 21 grudnia 2017 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 14:00.


1.  Otwarcie posiedzenia

2.  Przedstawienie porządku obrad

3.  Zapytania i wolne wnioski

4.  Przyjęcie protokołu z  XXVIII sesji Rady Miejskiej Kościana 

5.  Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana  pobierz

6.  Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym  pobierz

7.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

8.  Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 308     zal. 1   zal.2   objaśnienia

8.2.  zmian uchwały budżetowej na 2017 rok - proj. nr 309   zal.1   zal.2   zal.3   zal.4   zal.5   zal.6   zal.7    zal.8   zal.9

8.3.  wykazu wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Kościan, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 - proj. nr 310

8.4.  wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2018 rok - proj. nr 302

8.5.  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 289

8.6.  uchwały budżetowej na 2018 rok - proj. nr 290

PRZERWA

8.7.  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia osiedli w mieście Kościanie - proj. nr 304

8.8.  zmiany statutów jednostek pomocniczych miasta Kościana - proj. nr 303

8.9.  o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Miejskiej Kościan i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami - proj. nr 305

8.10.  wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 306

8.11.  zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji - proj. nr 307

9.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

10.  Wolne głosy

11.  Zakończenie sesji

                                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                                          (-) Piotr Ruszkiewicz

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 19 grudnia 2017 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1. wykazu wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Kościan, ktorych niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 - proj. nr 310

4.2. wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Drog w Kościanie na 2018 rok - proj. nr 302

4.3. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia osiedli w mieście Kościanie - proj. nr 304

4.4. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Miejskiej Kościan i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami - proj. nr 305

4.5. wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic admoinistracyjnych Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 306

4.6. zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji - proj. nr 307

5.  Wolne głosy.

6.  Zakończenie.

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                                     (-) Teodor Kubacki

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 20 grudnia 2017 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 308

4.2. zmian uchwały budżetowej na 2017 rok - proj. nr 309

4.3. wykazu wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Kościan, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 - proj. nr 310

4.4. wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2018 rok - proj. nr 302

5.  Wolne głosy.

6.  Zakończenie.

 

                                                                       Przewodniczący Komisji

                                                                        (-) Aleksander Heller