logo logo
logo bip

 

XXII sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 30 marca 2017 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 16:00.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Zapytania i wolne wnioski

4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej Kościana

5. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana   pobierz

6. Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym    pobierz

7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

8. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie w roku 2016  pobierz

9. Roczne sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kościanie w 2016 roku  pobierz

10.  Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie w roku 2016  pobierz

11.  Podjęcie uchwał w sprawie:

11.1.  zmiany Statutu Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 245

11.2.  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan do nowego ustroju szkolnego - proj. nr 249

11.3.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - proj. nr 243

11.4.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 247   zał.1    zał.2   objaśnienia

11.5.  zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok - proj. nr 246   zał.1   zał.2    zał.3    zał.4   zał.5    zał.6    zał.7

PRZERWA

11.6.  zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu - proj. nr 241

11.7.  wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Składowej na rzecz użytkownika wieczystego - proj. nr 242

11.8.  skargi na działalność dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie - proj. nr 248

11.9.  wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana - proj. nr 244

12.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

13.  Wolne głosy

14.  Zakończenie sesji

                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                               (-) Piotr Ruszkiewicz


Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 27 marca 2017 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie w roku 2016

5.Roczne sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kościanie w 2016 roku

6.Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie w roku 2016

7.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

7.1.  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan do nowego ustroju szkolnego - proj. nr 249

8.Wolne głosy.

9.Zakończenie. 

 

                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                 (-) Paweł Grodziski

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 28 marca 2017 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.  zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu - proj. nr 241

4.2.  wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Składowej na rzecz użytkownika wieczystego - proj. nr 242

5. Wolne głosy.

6. Zakończenie.

 

                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                 (-) Teodor Kubacki

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 29 marca 2017 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - proj. nr 243

4.2.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 247

4.3.  zmian uchwały budżetowej na 2017 r. - proj. nr 246

4.4.  zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu - proj. nr 241

4.5.  wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Składowej na rzecz użytkownika wieczystego - proj. nr 242

5. Wolne głosy.

6. Zakończenie.

 

                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                               (-) Aleksander Heller