logo logo
logo bip
  XVI sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 4 sierpnia 2016 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.
Początek posiedzenia o godz. 16:00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Zapytania i wolne wnioski
4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej Kościana
5. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana  pobierz
6. Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym   pobierz
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1. odpowiedzi na skargę - proj. nr 175
8.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 182   zal.1    zal.2    objaśnienia   autopoprawka
8.3. zmian uchwały budżetowej na 2016 rok - proj. nr 180    zal.1    zal.2    zal.3    zal.4    zal.5    autopoprawka
8.4. wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy Miasta Kościana - droga wojewódzka nr 308" - proj. nr 181
8.5. zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu - proj. nr 176
8.6. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Składowej na rzecz użytkownika wieczystego - proj. nr 177
8.7. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Składowej na rzecz użytkownika wieczystego - proj. nr 178
8.8. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Łąkowej na rzecz użytkownika wieczystego - proj. nr 179
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
10. Wolne głosy
11. Zakończenie sesji
                                                                                   Wiceprzewodniczący Rady
                                                                                       (-) Maciej Zielonka


Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 1 sierpnia 2016 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.
Początek posiedzenia godz. 16.00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
4.1. odpowiedzi na skargę - proj. nr 175
5.
Wolne głosy.
6. Zakończenie.

                                                                              Przewodniczący Komisji
                                                                                  (-) Paweł Grodziski

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 2 sierpnia 2016 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.
Początek posiedzenia godz. 15.30.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
4.1. odpowiedzi na skargę - proj. nr 175
4.2. wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy Miasta Kościana - droga wojewódzka nr 308" - proj. nr 181
4.3. zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu - proj. nr 176
4.4. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Składowej na rzecz użytkownika wieczystego - proj. nr 177
4.5. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Składowej na rzecz użytkownika wieczystego - proj. nr 178
4.6. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Łąkowej na rzecz użytkownika wieczystego - proj. nr 179
5. Wolne głosy.
6. Zakończenie

                                                                                  Przewodniczący Komisji
                                                                                     (-) Teodor Kubacki

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 3 sierpnia 2016 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.
Początek posiedzenia godz. 15.30.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
4.1. zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu - proj. nr 176
4.2. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Składowej na rzecz użytkownika wieczystego - proj. nr 177
4.3. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Składowej na rzecz użytkownika wieczystego - proj. nr 178
4.4. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Łąkowej na rzecz użytkownika wieczystego - proj. nr 179
4.5. wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy Miasta Kościana - droga wojewódzka nr 308" - proj. nr 181
4.6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 182
4.7. zmian uchwały budżetowej na 2016 rok - proj. nr 180
5. Wolne głosy.
6. Zakończenie.

                                                                                   Przewodniczący Komisji
                                                                                    (-) Aleksander Heller