logo logo
logo bip

 

IX sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 29 października 2015 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Wręczenie aktów nadania stypendiów Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego

4. Zapytania i wolne wnioski

5. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej Kościana

6. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej  pobierz

7. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym  pobierz

8. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

9. Ocena realizacji budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2015 r.  LINK

10.  Podjęcie uchwał w sprawie:

10.1. przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana - proj. nr 86

10.2. przystąpienia do realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Wodnej i Pocztowej w Racocie" - proj. nr 91

10.3. przystąpienia do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot-Zgliniec" - proj. nr 92

10.4. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kościanie - proj. nr 87

przerwa

10.5. wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Powiatu Kościańskiego - proj. nr 89

10.6. nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kościanie - proj. nr 88

10.7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan  -  proj. nr  93   zal.1   zal.2 objaśnienia   autopoprawka

10.8. zmian uchwały budżetowej na 2015 rok  - proj. nr 94   zal.1   zal.2   zal.3   zal.4   zal.5   zal.6   zal.7   zal.8   zal.9 autopoprawka

10.9. przekazania skargi - proj. nr 90

10.10. przekazania skargi - proj. nr 95

11. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2014 rok.

12. Odpowiedzi na zapytania i wnioski

13. Wolne głosy

14. Zakończenie sesji

 

                                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                                         (-) Piotr Ruszkiewicz

 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 26 października 2015 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2015 r.

5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

5.4.  nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Kościanie - proj. nr 88

5.5.  wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kościanie - proj. nr 87

6. Wolne głosy.

7. Zakończenie.

 

                                                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                                                       (-) Paweł Grodziski

 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 27 października 2015 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.           

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2015 r.

5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

5.1. wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Powiatu Kościańskiego - proj. nr 89

5.2. przystąpienia do realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Wodnej i Pocztowej w Racocie" - proj. nr 91

5.3. przystąpienia do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot - Zgliniec - proj. nr 92

6. Wolne głosy.

7. Zakończenie.

 

                                                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                                                             (-) Teodor Kubacki

 

 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 28 października 2015 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2015 r.

5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

5.1. wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Powiatu Kościańskiego - proj. nr 89

5.2. przystąpienia do realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Wodnej i Pocztowej w Racocie" - proj. nr 91

5.3. przystąpienia do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot - Zgliniec" - proj. nr 92

5.4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 93

5.5. zmian uchwały budżetowej na 2015 r. - proj. nr 94

6. Wolne głosy.

7. Zakończenie.

                                                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                                                 (-) Aleksander Heller