logo logo
logo bip

Posiedzenie komisji spraw społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 05.12.2016 r. w salce Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie, ul. Wrocławska 28.

Początek posiedzenia - godzina 16.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Opiniowanie projektu budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2017 r.  LINK

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 208. LINK

6. Wolne głosy.

7. Zakończenie.

                                                                                                                                    Przewodniczący komisji

                                                                                                                                      (-) Paweł Grodziski

 

 

Posiedzenie komisji spraw komunalnych i ochrony środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 06.12.2016 r. w salce nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godzina 15.30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia komisji.

4. Opiniowanie projektu budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2017 r.

5. Poprawa jakości powietrza w Kościanie.

6. Wolne głosy.

7. Zakończenie.

                                                                                                                   Przewodniczący komisji

                                                                                                                      (-) Teodor Kubacki

 

Posiedzenie komisji budżetu i finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 07.12.2016 r. w salce nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godzina 15.30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Opiniowanie projektu budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2017 r.

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 208.

6. Wolne głosy.

7. Zakończenie.

                                                                                                                                       Przewodniczący komisji

                                                                                                                                       (-) Aleksander Heller