logo logo
logo bip

Druga sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 4 grudnia 2014 r. w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Zapytania i wolne wnioski

4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej Kościana

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1. ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana - proj. nr 3

5.2. ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana - proj. nr 4

5.3. ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana - proj. nr 5

5.4. powołania Komisji Mieszkaniowej - proj. nr 7

5.5. upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kościana - proj. nr 6

5.6. wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Kościana - proj. nr 8

6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski

7. Wolne głosy

8. Zakończenie sesji

 

                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                        (-) Piotr Ruszkiewicz