logo
ucho   logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Informacja Zarządu Powiatu Kościańskiego o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Śmiglu, który odbył się 20 października 2021 r.Utworzenie dokumentu2021-10-26 07:39:35Joanna Cybulska
Informacja Zarządu Powiatu Kościańskiego o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Śmiglu, który odbył się 20 października 2021 r.Publikacja dokumentu2021-10-26 07:38:06Joanna Cybulska
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 03.11.2021 r.Utworzenie dokumentu2021-10-25 15:45:59Paulina Dubska
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 03.11.2021 r.Publikacja dokumentu2021-10-25 15:45:59Paulina Dubska
Informacja o otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów NPP lub NPO w Powiecie Kosciańskim w 2022 r.Utworzenie dokumentu2021-10-25 14:28:00Paweł Pawlak
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji 2022Utworzenie dokumentu2021-10-25 14:25:47Paweł Pawlak
Informacja o zgłoszeniu robót budowlanychModyfikacja dokumentu2021-10-25 14:22:18Joanna Los
Informacja o zgłoszeniu robót budowlanychModyfikacja dokumentu2021-10-25 14:20:39Joanna Los
Informacja o zgłoszeniu robót budowlanychModyfikacja dokumentu2021-10-25 14:19:18Joanna Los
Informacja o zgłoszeniu robót budowlanychModyfikacja dokumentu2021-10-25 14:17:49Joanna Los
Informacja o zgłoszeniu robót budowlanychModyfikacja dokumentu2021-10-25 14:14:58Joanna Los
Informacja o zgłoszeniu robót budowlanychModyfikacja dokumentu2021-10-22 13:01:49Joanna Los
Informacja o zgłoszeniu robót budowlanychModyfikacja dokumentu2021-10-22 12:59:19Joanna Los
Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 29.09.2021 r.Modyfikacja dokumentu2021-10-22 11:24:51Magdalena Masłowska
Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 29.09.2021 r.Modyfikacja dokumentu2021-10-22 11:24:30Magdalena Masłowska
Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 29.09.2021 r.Modyfikacja dokumentu2021-10-22 11:15:30Magdalena Masłowska
Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 29.09.2021 r.Modyfikacja dokumentu2021-10-22 11:14:49Magdalena Masłowska
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ O POSIADANIU/NIEPOSIADANIU GRUNTÓW ROLNYCHModyfikacja dokumentu2021-10-22 11:13:46Mikołaj Szymkowiak
WYDANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGOModyfikacja dokumentu2021-10-22 11:12:50Mikołaj Szymkowiak
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMIModyfikacja dokumentu2021-10-22 11:11:13Mikołaj Szymkowiak