logo logo
logo bip

Referendum 6 wrzesień 2015

1/     POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

2/     Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

3/     Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

4/     Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

5/     Zarządenie Nr 94/15 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie miasta Kościana przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

6/     Obwody głosowania

Uchwała Nr VII/68/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na tereniemiasta Kościana dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kościana z dnia 08 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji w celu przeprowadzenia głosowania w ogólnokrajowym referendum oraz lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

7/     Obwodowe Komisje do spraw Referendum

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum na terenie miasta Kościana zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum 

- Powołanie na terenie miasta Kościana Obwodowych Komisji do spraw Referendum