logo logo
logo bip
Pozostali

Oświadczenia majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020r.

Dawid Borkowski 

Jagoda Flis

Magdalena Będkowska  

Kinga Piesyk 

Paulina Przewoźniak  

Magdalena Narożna 

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Magdalena Narożna 

Krystyna Stróżyńska - Napierała 

Oświadczenia majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Dawid Borkowski

Jagoda Flis 

Sprostowanie

Magdalena Będkowska 

Kinga Piesyk 

Oświadczenie majątkowe Pani Pauliny Przewoźniak - osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Oświadczenie 

Oświadczenia majątkowe złożone na dzień 31.12.2018r.

Dawid Borkowski 

Uzupełnienie oświadczenia Pana Dawida Borkowskiego 

Jagoda Flis 

Uzupełnienie oświadczenia Pani Jagody Flis

Magdalena Będkowska 

Kinga Piesyk 

Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017r.

Dawid Borkowski

Jagoda Flis 

Magdalena Będkowska  

Kinga Piesyk 

Oświadczenie majątkowe Pana Dariusza Wójcika złożone na dzień 1.12.2017r. w związku z odwołaniem ze stanowiska prezesa Zarządu Spółki "Wodociągi Kościańskie"

Oświadczenie 

Oświadczenie majątkowe Pana Dawida Borkowskiego powołanego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki "Wodociągi Kościańskie"

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenie majątkowe Pana Dariusza Wójcika złożone w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług zarządzania Spółką "Wodociągi Kościańskie"

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenie majątkowe Pana Dariusza Wójcika Prezesa Zarządu "Wodociągi Kościańskie" Sp. z o. o. złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

Oświadczenie majątkowe  

Oświadczenia majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016

Dariusz Wójcik  

Jagoda Flis

Magdalena Będkowska

Kinga Piesyk   

Oświadczenia majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015r.

Dariusz Wójcik

Jagoda Flis

Magdalena Będkowska

Kinga Piesyk

Oświadczenia majątkowe złożone na dzień 31.12.2014

Dariusz Wójcik

Magdalena Będkowska

Kinga Dąbrowska