logo logo
logo bip
Kierownicy jednostek organizacyjnych

Oświadczenia majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020r.

Paweł Michałowski 

Jolanta Jarząb 

Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Paweł Michałowski 

Oświadczenie majątkowe Pani Jolanty Jarząb - Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie

Oświadczenie 

Oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31.12.2018r.

Paweł Michałowski 

uzupełnienie oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017r.

Paweł Michałowski 

Oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31.12.2016r.

Paweł Michałowski 

Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015r.

Paweł Michałowski

Oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31.12.2014

Paweł Michałowski