logo logo
logo bip
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych

Oświadczenia majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020r.

Izabela Hoffmann

Beata Zielonka 

Aleksandra Bartkowiak 

Małgorzata Ratajczak 

Beata Szczepaniak

Izabela Korzeniowska

Zbigniew Majchrzak 

Małgorzata Andersz 

Dariusz Kram 

Agata Michalkiewicz 

Sylwia Grupińska 

Danuta Skrzypczak 

Marek Janowicz 

 

Oświadczenie majątkowe Pani Jadwigi Gidel - Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenie majątkowe Pani Krystyny Stróżyńskiej - Napierały złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

Oświadczenie majakowe 

Oświadczenie majątkowe Pani Aleksandry Kostrzewskiej złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenie majątkowe Pani Sylwii Grupińskiej złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenie majątkowe Pani Sylwii Grupińskiej złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenie majątkowe Pani Mirosławy Lubińskiej - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenie majątkowe Pana Dariusza Łukaszewskiego w związku z zatrudnieniem na stanowisku p. o. dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie

Oświadczenie 

Oświadczenie majątkowe Pana Dariusza Łukaszewskiego w związku z zatrudnieniem na stanowisku p. o. dyrektora Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie

Oświadczenie 

Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Majchrzaka złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenie majątkowe Pani Emilii Grajewskiej-Banaszak złożone w związku z przejściem na emeryturę

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenia majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Izabela Hoffmann 

Beata Zielonka 

Aleksandra Bartkowiak

Małgorzata Ratajczak  

Beata Szczepaniak 

Izabela Korzeniowska 

Emilia Grajewska - Banaszak 

Małgorzata Andersz 

Jadwiga Gidel 

Janusz Dodot 

Dariusz Kram 

Agata Michalkiewicz 

Mirosława Lubińska 

Sylwia Grupińska 

Danuta Skrzypczak 

Poprawione oświadczenie majatkowe Pani Danuty Skrzypczak 

Marek Janowicz 

Oświadczenie majątkowe Pana Marka Janowicza złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie

Oświadczenie

Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Skrzypczak w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 4 Misia Uszatka w Kościanie

Oświadczenie 

Oświadczenie majątkowe Pani Aurelii Ruszkiewicz - Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 4 Misia Uszatka w Kościanie w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

Oświadczenie 

Oświadczenia majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018r.

Izabela Hoffmann  

Beata Zielonka 

Aleksandra Bartkowiak 

Aurelia Ruszkiewicz 

Małgorzata Ratajczak  

Beata Szczepaniak

Izabela Korzeniowska  

Emilia Grajewska - Banaszak

Małgorzata Andersz

Jadwiga Gidel  

Janusz Dodot  

Dariusz Kram  

Uzupełnienie oświadczenia Pana Dariusza Krama

Agata Michalkiewicz 

Mirosława Lubińska 

Sylwia Grupińska 

Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017r.

Izabela Hoffmann 

Beata Zielonka 

Aleksandra Bartkowiak  

Henryka Frąckowiak  

Małgorzata Ratajczak  

Beata Szczepaniak  

Izabela Korzeniowska  

Emilia Grajewska - Banaszak 

Małgorzata Andersz 

Jadwiga Gidel  

Janusz Dodot  

Dariusz Kram  

Agata Michalkiewicz

Mirosława Lubińska

Sylwia Grupińska

Przemysław Korbik  

  

  

  

Oświadczenia majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016r.

Izabela Hoffmann 

Beata Zielonka

Aleksandra Bartkowiak   

Henryka Frąckowiak  

Małgorzata Ratajczak   

Beata Szczepaniak  

Izabela Korzeniowska

Emilia Grajewska - Banaszak

Małgorzata Andersz

Jadwiga Gidel

Janusz Dodot

Dariusz Kram

Agata Michalkiewicz

Mirosława Lubińska

Sylwia Grupińska

Przemysław Korbik  

Oświadczenia majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015r.

Izabela Hoffmann

Beata Zielonka

Aleksandra Bartkowiak 

Henryka Frąckowiak

Małgorzata Ratajczak

Beata Szczepaniak

Izabela Korzeniowska

Emilia Grajewska - Banaszak

Małgorzata Andersz 

Jadwiga Gidel 

Janusz Dodot

Dariusz Kram  

Agata Michalkiewicz

Mirosława Lubińska

Sylwia Grupińska

Przemysław Korbik 

 

Oświadczenia majątkowe złożone na dzień 31.12.2014

Izabela Hoffmann

Beata Zielonka

Aleksandra Bartkowiak

Henryka Frąckowiak

Małgorzata Ratajczak

Beata Szczepaniak

Izabela Korzeniowska

Leszek Michalczak

Małgorzata Andersz

Jadwiga Gidel

Janusz Dodot

Dariusz Kram

Agata Michalkiewicz

Mirosława Lubińska

Sylwia Grupińska

Przemysław Korbik