logo logo
logo bip

Informacja o wyniku naboru na stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kościanie

Informacja 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Biurze Finansowo - Księgowym

Informacja 

Wynik naboru na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim Kościana

Informacja